Dernek Faaliyetlerimiz

DERNEĞİMİZİN AMACI

İlimiz Rize de 125 gönüllü öğretmenimizle yürütmeye çalıştığımız sevgi yumağı adlı projemizle yaklaşık 35000 kadar olan ilköğretimdeki çocuklarımıza zararlı maddelerin insanlarımıza ve çevremize geri dönülmez yıkıcı tahribatlarını anlatma gücünü bulmaktayız.

Ancak yarınlarımızı yetiştiren kurumlarımızda her çocuğumuzun hayatının her döneminde uygulayabileceği ebeveynine her gün sarılma davranışı gibi bir davranış modelini kazandırırken çocuklarımızın manevi ve ahlaki değerleri aidiyet ve sorumluluk duygusunu da güçlendirme fırsatını yakalamış olacağız.

Çocuklarımız milletimizin ve devletimizin olduğu gibi insanlığın da en değerli varlıklarıdır. İlköğretim çağındaki çocuklarımız hedef kitlemiz olacaktır. Milli eğitimimiz inde ilk ve öncelikli meselesi çocuklarımızı sigara ve zararlı maddelerden uzak tutmaktır. Ancak bu zararlı maddeleri öğretirken onlara ilerde içmemeleri için değil içirtmemeleri için her birinin bir yakınında göreceği bu davranışı sevgi diliyle onlardan kurtulmalarını sağlayacak eğitimi alacaklardır.

DSÖ tarafından açıkça hastalıkların sakatlıkların ve ölümlerin en önemli sebebi olan sigara diğer uyuşturucuların % 99 gibi çok yüksek oranda alt yapısında olduğu gerçeği yanı sıra en verim alacağımız en önemli sağlık meselesi olarak ilan edilmiştir.

Derneğimiz hedef kitleyi ilköğretimdeki çocuklarımızı görerek sevgi dillerini her çocuğa kazandırarak verimliliğimizi kat kat artıracağımıza tam inanmaktayız.

Her sınıfta sevgi yumağı gönüllüsü 2 öğrencimizi her okulda en az bir bulunan gönüllü öğretmenlerimizle tespit ettik. Sınıf öğretmenlerimize her hafta ilk derse girerken sarılıp ebeveynlerine de sarılmaları tekrar tekrar hatırlatılmış olacaklardır. Her sınıf öğretmenimizde her ay en az bir kez sınıflarda okul müdürlerimiz tüm öğrencilerin toplanmış olduğu alanda çocuklarımıza bu amacı yükleyeceklerdir.

Ebeveynlerine veya yakınlarına bıraktıran çocuklarımız bıraktırdığı yakınını da alarak okul bahçesinde tüm öğrenci ve velilerle beraber ödüllerinin takdim merasimleri derneğimiz ve gönüllü öğretmenlerimizce organize edilecektir.

Sağlığın bu en önemli meselesinde en çok verim alacağımızı bildiğimiz halde kurumlarımızda ve insanlarımızda yeterli bilincin ve duygunun yani iradenin oluşmasında gönüllü öğretmenlerimiz ve müdürlerimizle bütün gayretlerimizle ortaya koymanın şuurunda olacağız.

Web Tasarım
Yazıcı Tamiri