Dernek Faaliyetlerimiz

“SEVGİ DİLİ” PROJESİ
 
“Yuvalara Sevgi Dolsun Bağımlılıklar Yok Olsun” dusturuyla yola çıkan Sevgi Dili Projesi ile amaçlarımız:
Rize ili ilkokul ve ortaokullarında öğrenim gören çocuklarımızın “sevgi dili” davranışı aracılığıyla,
1- Yuvalardaki huzur ve mutluluğu arttırmak
2- Zararlı ve bağımlılık yapıcı maddeleri yuvalardan, okullardan uzak tutarak sağlıklı bir toplum oluşturmaktır.
Hedeflerimiz:

 • “Sevgi Dili” aracılığıyla aile içi iletişim ve sevgi çemberinin geliştirilmesi,
 • Ailesine, okuluna ve ülkesine karşı aidiyet ve sorumluluk duygusunun güçlendirilmesi,
 • Toplumun milli, manevi ve evrensel değerlerinin geliştirilmesi,
 • Bu projede bilinçlenerek gönüllü çalışan çocukların, ileride zararlı alışkanlıklara düşme ihtimalini büyük ölçüde azaltılmasıdır.
 
Projenin Gerekçesi:
 
WHO verilerinden erken ölümlerin önlenmesinde en verim alacağımız konunun sigara mücadelesi olduğu bilinmektedir.  Sigaraya karşı oluşturacağımız irade için iki ayak bulunmaktadır.   Birincisi toplumu bilinçlendirmek, ikincisi değerler eğitimini içeren sevgi diliyle duygu ayağının işlevselleştirilebilmesidir.
Prof. Dr. Ayhan Aydın'ın "Eğitim Sevgidir" adlı kitabındaki verilere göre: sevgi dili yuvalardaki bireylerin beyinlerinde seratonin hormonunu harekete geçirerek iç dünyalarındaki iyilik durumunu davranışlarına yansıtıyor, dikkatleri daha çok toplayabiliyor, sorumlulukları daha rahat yerine getirebiliyor, kendilerine daha çok güveniyor ve çevreleriyle iletişimleri daha sağlıklı oluyor. Sosyal çevresinde oluşan pozitif manyetik alan sinerjiyle genişliyor. Üstelik bağışıklık sistemleri de daha güçlü oluyor. Bütün anti-depresanların içerisinde kimyasal olarak bulunan bu hormon, aslında gün içerisinde bizim sevgi dolu ilişkilerimizle artışa geçiyor. Çocuğun kişilik gelişimi sağlıklı olarak devam ediyor. Okul çağındaki çocuklar üzerinde yapılan araştırmalar sevgi dilinin çocuklar üzerindeki mükemmel etkisini açıkça gösteriyor. Ebeveynleri tarafından okula gönderilirken sarılıp öpülen çocukların, diğer çocukların aksine, dikkatlerinin dağınık olmadığı, arkadaş ilişkilerinin sağlıklı olduğu ve okul başarılarının yüksek olduğu saptanmıştır. Ayrıca çocuklar için dokunma sevgi göstergesinin fiziksel bir kanıtıdır. Çocukların sağlıklı gelişimi sağlıklı bir toplum için atılmış önemli bir adımdır.
İlimizde binlerce alkol, sigara ya da madde bağımlısı ve aile içi şiddete uğrayan veya uğrama riski taşıyan yüzlerce insanımız bulunmaktadır. Proje çerçevesinde" aile içi iletişimde "sevgi dilinin" rolü" hakkında ilgili uzmanlarca ailelere paneller düzenlenerek, anne-baba, ağabey ve kardeşler arasında meydana gelebilecek problemlerin fiziksel ve sözlü şiddet yerine etkili iletişim tekniklerinin kullanılarak "sevgi dili" ile çözülmesi sağlanacaktır. Böylece kin ve nefretin ekilip biçildiği ve birer "şiddet yuvası" haline dönüşen evler ekilen sevgi tohumlarıyla birer "sevgi yuvası'na dönüşecektir.
 
 
 
Projenin Yürütülmesi
 1. “Sevgi Dili” projesinin Rizemizdeki tüm ilköğretim okullarında yürütülmesi, Okul Müdürleri başta olmak üzere tüm öğretmenlerin projeye sahiplenmesi beklenmektedir.
 2. “Sevgi Dili” projesini yürütecek milli, manevi, evrensel değerlerine sahip çıkarak her türlü bağımlılıkla mücadede gönüllü en az bir öğretmen belirlenmesi. Rehber öğretmeni bulunan okullarda Rehber Öğretmene öncelik verilecektir.
 3. Her sınıftan sorumluluk duygusu yüksek olan en az iki gönüllü öğrencinin belirlenmesi.
 
 
Projede Görev Paylaşımı
 • Okul Müdürünün Görevi
Ayda bir toplu yapılan törenlerde Projeyi hatırlatarak “Sevgi Dili” gönüllü öğrencilerini ve tüm öğrencileri motive etmek. Okul Aile Birliği Toplantılarında Proje hakkında ebeveynleri bilinçlendirmek. Bu konuda uzman kişeleri toplantıya konuşmacı olarak davet etmek.
 • Gönüllü Öğretmenin Görevi
Gönüllü Öğretmen  “Sevgi Dili ile bağımlılıkla mücadele konusunda bilinçlendirme çalışması yapmak. Haftada bir gönüllü öğrencilerin çalışmalarını, Sevgi dili çizelge defterlerini takip etmek, öğrencileri motive etmek. Yarışmalar düzenlemek. Proje başlangıcında ve bitiminde öğrencilere anket uygulamak.
 • Sınıf Öğretmenlerinin Görevi
Gönüllü öğrencilere her günün ilk dersinin ilk 5 dakikasında çizelgeleri doldurmaları için izin vermek ve onları yüreklendirmek, tüm öğrencileri motive etmek.
 • Gönüllü Öğrencinin Görevi
Gönüllü öğrencile her gün sınıflarında “ailemize sevgimizi gösterdik mi?” diye sorarak Sevgi dili çizelge defterlerini doldurmak. Sevgi dili, selamlaşma, yardımlaşma vb. konularda rol model olmak.
 • Tüm Öğrencilerin Görevi
Her gün ailelelerine “sevgi dili” davranışını göstermek. Öğretmenleriyle selamlaşmak. Arkadaşlarıyla yardımlaşmak. Zararlı alışkanlıklarla “sevgi dili” aracılığıyla mücadele etmek.
(“Anneciğim, babacığım, seni çok seviyorum, seninle birlikte sağlıklı uzun bir ömür yaşamak istiyorum, bu nedenle zararlı alışkanlıkları terketmeni istiyorum.”)

Web Tasarım
Yazıcı Tamiri